συμμετοχή στο 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων (Αθήνα 2011)

Η Αρχιτεκτονική ως επάγγελμα αποτέλεσε το αντικείμενο των εργασιών του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου, που οργανώθηκε από το ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων. Το Συνέδριο, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Μαρτίου έως την Κυριακή 20 Μαρτίου 2011, στο Ζάππειο Μέγαρο, σε συνδιοργάνωση με το ΤΕΕ, υπό την αιγίδα του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και με τη συνεργασία του Ελληνικού Τμήματος της UIA και των Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη.

Οι αρχιτέκτονες αποπειράθηκαν μέσα από το συνέδριο και τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις ένα άνοιγμα στην Ελληνική κοινωνία, με στόχο το ξεκαθάρισμα των ρόλων τους στο σύγχρονο σχεδιασμό. Επίσης επιδίωξαν τη διεύρυνση του ρόλου των αρχιτεκτόνων στη σύγχρονη πραγματικότητα καθώς και την διατύπωση πολιτικής για την Αρχιτεκτονική την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και του ιστορικού πλούτου της χώρας.

Με τη συμμετοχή μας στο 11ο συνέδριο Αρχιτεκτονικής ως νεοσύστατη ΜΚΟ, θέλαμε να δώσουμε το έναυσμα για εθελοντισμό στο αρχιτεκτονικό έργο. Η εισήγησή μας επικεντρώθηκε σε ζητήματα όπως, ο κοινωνικός χαρακτήρας της αρχιτεκτονικής, η ανάγκη για εντοπισμό των προβλημάτων στην κοινωνία, η πρωτοβουλία των πολιτών για δράση, το αντικείμενο των ΜΚΟ και η παρουσίαση της ομάδας Αρχιτέκτονες Χωρίς Σύνορα - Ελλάδα.

Κεντρικά σημεία της θεματολογίας του 11ου Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου ήταν:

- Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση
- Επαγγελματικά δικαιώματα
- Άσκηση επαγγέλματος και ρόλος αρχιτεκτόνων
- Ευρωπαϊκός χώρος και αρχιτεκτονική
- Πολιτική για την αρχιτεκτονική στη σύγχρονη Ελλάδα
- Θεσμικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος

www.sadas-pea.gr/11