συμμετοχή στην 17η Πανελλαδική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας
και Χειροτεχνίας
«ένας άλλος κόσμος είναι εδώ» (Ίλιον Αττικής 2010)

«Ένας άλλος κόσμος είναι εδώ», υπαρκτός και με αυτοπεποίθηση. Ένας κόσμος που δημιουργεί, που γεύεται, που μοιράζεται και γιορτάζει. Σκοπός της 17ης Πανελλαδικής Γιορτής Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας ήταν να έρθουν κοντά οι ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες οικολογικής γεωργίας, η διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών, η απαγόρευση της εισαγωγής των μεταλλαγμένων - με εγχειρήματα αλληλέγγυας οικονομίας, η προώθηση εναλλακτικών τρόπων κατανάλωσης και δίκτυων ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων. Πρόθεση των συμμετεχόντων ήταν να αναδείξουν έναν τρόπο ζωής που βασίζεται στις αξίες της αυτάρκειας, της αλληλεγγύης, του μοιράσματος, του κοινοτισμού, του σεβασμού προς την φύση. Tο ζητούμενο αυτής της Γιορτής δεν ήταν απλά η οικολογική γεωργία, αλλά η παρουσίαση και η προώθηση μιας αυτοοργανωμένης οικολογικής ζωής, που στηρίζεται στην ανάπτυξη τίμιων σχέσεων και στη δημιουργία δομών αλληλέγγυας οικονομίας.

Στα πλαίσια της 17ης Οικογιορτής πραγματοποιήθηκε ανοιχτό εργαστήριο - με θέμα “Γνωριμία με τον πηλό ως δομικό υλικό”. Το εργαστήριο αυτό οργανώθηκε απο τρεις ομάδες «ΑΧΣ» , «Μηχανικοί της Γης» και «Σαλιγκάρι». Παρουσιάστηκαν τρεις μέθοδοι φυσικής δόμησης το cob, τα πλιθιά (adobe) και το rammed earth (πατητό πηλόχωμα σε καλούπια). Στους τρεις χώρους εργασίας που στήθηκαν κατασκευάστηκε ένας παγκάκι με τη μέθοδο rammed earth, ένας μεγάλος αριθμός πλινθιών και τέλος ένας παραδοσιακός ξυλόφουρνος με την τεχνική cob - σβόλοι χώματος.

www.oikogiorti.gr