συμμετοχή στην καμπάνια "Μεγαλώνοντας, υπερασπίζομαι τα δικαιώματά μου" (Αθήνα 2013)

Η Καμπάνια για τα Δικαιώματα του Παιδιού αρχίζει και θα διαρκέσει όλο τον μήνα Νοέμβριο. Η ομάδα μας μαζί με άλλους 30 φορείς με δεκάδες εκδηλώσεις συμπράττουμε για να αναδείξουμε τη σημασία των δικαιωμάτων και την υποχρέωση του σεβασμού τους από την κοινωνία μας.

www.ddp.org.gr