συμμετοχή στο 7ο διεθνές συνέδριο ASF International General Assembly (Πόρτο 2013)

Η έβδομη γενική συνέλευση της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης “Architecture Sans Frontieres – International”, πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Απριλίου στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα συμμετείχε στη γενική συνέλευση μαζί με τις ASF Portugal, ASF UK, ASF France, ASF Spain, ASF Italia, ASF Denmark, ASF Germany, ASF Sweeden, ASF Switzerland, ASF Australia, ASF Congo, ASF Colombia, ASF Tunisia, ASF Macau, ASF Egypt, ASF India, ASF Austria, ASF Belgium, ASF Finland, ARC PEACE NETWORK.

Στις 13 Απριλίου πραγματοποιήθηκε μία σειρά διαλέξεων από μέλη των οργανώσεων με θέμα “The Teaching of Architecture in the Development Process”. Τα ζητήματα που συζητήθηκαν αφορούν την εκπαίδευση και την έρευνα πάνω σε στρατηγικές ανάπτυξης, τα προγράμματα και τις επιδοτήσεις που προωθούν τη βιώσιμη αρχιτεκτονική.

Στις 14 Απριλίου συζητήθηκαν διοικητικά και οικονομικά ζητήματα, αναφέρθηκαν παλιές και νέες δραστηριότητες και μοιράστηκαν νέες αρμοδιότητες στα μέλη. Κύριο μέλημα για το χρόνο που τρέχει είναι η προβολή, η διατήρηση και βελτίωση του web site, την υποδοχή νέων μελών και η οικονομική βοήθεια σε μέλη που βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση.

Πέρα όμως από την ενημέρωση πάνω σε ερευνητικά ζητήματα και τα διοικητικά θέματα της ASF, η εμπειρία του General Assembly μας έδωσε νέες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των άλλων οργανώσεων, νέες συνεργασίες και νέα οράματα για το μέλλον.

www.asfint.org/Welcome-to-the-ASF-Int-General