εργαστήρι οικολογικής δόμησης στις κατασκηνώσεις Hill (Σαλαμίνα 2012)

Διεξαγωγή εργαστηρίου οικολογικής δόμησης στα πλαίσια της ημερήσιας καλοκαιρινής κατασκήνωσης για παιδιά 6-12 χρονών της σχολής Hill 2012. Στόχος είναι να κατασκευαστεί ένας λαβύρινθος από αχυρόμπαλες σε συνεργασία με τους μικρούς κατασκηνωτές στο χώρο της κατασκήνωσης στη Σαλαμίνα.

Στις 19 Μαΐου, ημέρα γνωριμίας της κατασκήνωσης, έγινε ένα σύντομο εργαστήριο κατασκευής πλίνθων.