συμμετοχή στο 5ο διεθνές συνέδριο ASF International General Assembly (Μιλάνο 2011)

Η πέμπτη γενική συνέλευση της Διεθνούς μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, “Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα”, "Architecture Sans Frontieres -International", πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου στο Μιλάνο. 14 οργανώσεις-μέλη εκπροσωπήθηκαν από 35 συμμετέχοντες από 12 χώρες. Στη συνέλευση αποφασίστηκε η ένταξη της Ελληνικής ομάδας «Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα» ASF- Hellas ως 21ο μέλος στο διεθνες δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαίωσε την προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση συμμετοχής σε ASF-Μπενίν και Architekten Ohne Grenzen-Αυστρία.

Στην έκθεση δραστηριοτήτων της για το προηγούμενο έτος το Διοικητικό Συμβούλιο σημείωσε ότι έχει εκπληρώσει τα σχέδια σε σχέση με την αυξημένη προβολή, δημιουργία ενός νέου δικτυακού τόπου, την πρόσληψη νέων μελών, το άνοιγμα ενός λογαριασμού σε ηθική τράπεζα και την παραγωγή ενός φυλλαδίου, ενός χαρτοφυλακίου και μια παρουσίαση του σε PowerPoint. Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι "ASF-Int" έχει εδραιωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την κατάσταση το 2009.

www.asfint.org/general-assembly-2011