Ποιοί είμαστε

Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Αποτελείται από αρχιτέκτονες και άλλους επιστήµονες ή µη, οι οποίοι εργάζονται για την χωρίς αντάλλαγμα προσφορά αρχιτεκτονικού έργου εντός και εκτός Ελλάδας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή σε προβληματικές καταστάσεις όπου απαιτούνται παρεμβάσεις για την βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος, με στόχο την καλυτέρευση της ζωής ευπαθών οµάδων και μειονοτήτων.

Συνεργαζόμαστε και παρέχουμε βοήθεια σε οποιονδήποτε την χρειάζεται ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, θρησκείας, πολιτικής άποψης ή φιλοσοφίας. Παράλληλα, ως ανοιχτή ερευνητική ομάδα, εργαζόµαστε για τη βιώσιµη ανάπτυξη των πόλεων και άλλων οικιστικών συγκροτηµάτων υιοθετώντας οικολογικές και κοινωνικές προσεγγίσεις και διακινώντας εξειδικευµένη γνώση στο ευρύ κοινό, µέσω εργαστηρίων και διαλέξεων.